Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Významné konference oboru Informační věda v ČR a SR (včetně plných textů příspěvků)
 
AKP semináře AKP seminář
      Automatizace knihovnických procesů, 8. roč. 24.-25. duben 2001, Liberec2000
          Předchozí i plánované konference: sborníky v papírové formě
INFORUM INFORUM
      INFORUM 2001 : 7. konfrence o profesionálních informačních zdrojích, 29.-31. května, VŠE, Praha
          Předchozí konference INFORUM a INFOMEDIA (archív)
INFOS INFOS
      INFOS 2001 : 31. Medzinárodné informatické sympózium, Stará Lesná, Slovensko, 2.-5. 4. 2001
          INFOS 2000 : Medzinárodné informatické sympózium, Stará Lesná, Slovensko, 3.-6. 4. 2000 : zborník
          Předchozí konference: pouze v tištěné podobě
WWW8 Conference Znalosti
      Znalosti 2001 : 19. - 21. červen 2001, Vysoká škola ekonomická v Praze : 1. ročník odborné konference
          Plné texty nejsou zdarma k dispozici
 
 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1999-2002
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 1999-05-03
Aktualizace: 2002-03-14