Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Významné organizace oboru Informační věda ve světě
 
ASIS American Society for Information Science : Home Page [online].
Silver Spring (MD) : ASIS, c2000.
URL: http://www.asis.org/

 
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions : ILFANET [Home Page] [online].
Ottawa : IFLA, c2000.
URL: http://www.ifla.org/
URL: http://ifla.inist.fr/ (zrcadlo)

 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1999-2002
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 2000-10-25
Aktualizace: 2002-03-14