Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Terminologické a výkladové slovníky a encyklopedie oboru Informační věda
 
ELIS DRAKE, Miriam
Encyclopedia of Library and Information Science. 2nd ed., revis. and expand.
New York (N.Y.) : Marcel Dekker, 2003. 3600 s. ISBN: 0-8247-4259-1. Online databáze aktualiz. 2008-11-17.
Dostupný také online z WWW (konsorcium): http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ELIS

Rozsáhlá databáze úplných textů Encyklopedie Knihovní a informační vědy. Je ekvivalentem 2. vydání 4-svazkové stejnojmenné encyklopedie; hesla v online databázi jsou aktualizována.

WEBOPEDIA Internet.com
Webopedia : Online Computer Dictionary for Internet Terms and Technical Support [online].
Darien (CT) : Internet.com, c1999-2002.
URL: http://webopedia.internet.com/

Rozsáhlá interaktivní encyklopedie společnosti Internet.com, Inc.; má povahu výkladového slovníku (pojmy a termíny jsou definovány v angličtině) a zároveň "search enginu" (je vyhledávána podstatná literatura na WWW) pro oblast počítačových a internetových technologií

ISO/TC46/SC9 ISO/TC 46 /SC 9
Glosary of terms and definitions in International Standards developed by ISO/TC 46/SC 9 [online].
Ottawa (CA) : National Library of Canada, ISO/TC 46/SC 9, c2000, last updated 2000-03-03.
URL: http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/glossary.htm

Rozsáhlejší abecedně uspořádaný seznam odborných pojmů z oblasti identifikace a popisu informačních zdrojů, které jsou využívány v normách, schválených i připravovaných Subkomisí (SC) 9 Technické komise (TC) 46 Mezinárodní normalizační organizace ISO ; jednotlivé termíny jsou doplněny o definici s odkazem na normu, která ji zahrnuje, a ekvivalet termínu ve francouzštině

TDKIV Národní knihovna České republiky. Odbor knihovnictví
TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online].
Praha : NK ČR, Odbor knihovnictví, c2002- .
URL: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm

Rozsáhlá databáze zahrnuje cca 2.8002 hesel tvořených 4.200 termíny které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy a souvisejících disciplín.

ODLIS REITZ, Joan M.
ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science .
Westport (CT) : Libraries Unlimited, 2004-04-30. 800 s.
Dostupný online také z WWW: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx

Rozsáhlý výkladový slovník oboru Informační a knihovní věda v anglickém jazyce; zahrnuje cca 4 000 odborných pojmů a odkazy (s podlední aktualizací v lednu 2003); koncepčně je založen a vychází především ze zdrojů anglo-americké provenience; připravuje se jeho francouzská varianta (spolupráce s ENSSIB, Lyon); text slovníku byl původně dostupný pouze online na WWW, online zůstává však dostupný i po jeho oficiálním publikování vydavatelstvím Libraries Unlimited

WhatIs? THING, Lowell
What?is : The IT-Specific encyclopedia [online]. Contributing editor Simon Smith.
Needham (MA) : TechTarget.com Communities, c1996- .
URL: http://whatis.com

Rozsáhlá interakktivní encyklopedie znalostí z oblastí informačních technologií se zaměřením na technologie sítě Internet; zahrnuje cca 2.000 definic v anglickém jazyce, které připravují odborníci z jednotlivých specializací (zatím cca 7.000 přispěvatelů); texty definic obsahují celkem cca 12.000 hypertextovými odkazů

Bib-Glossar WIEGANDT, Birgit
Bibliotheks-Glossar : Library Glossary [online].
Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, c2000.
URL: http://www.Bibliotheks-glossar.de/

Interaktivní slovník německých a anglických pojmů z oboru Informační a knihovní věda; zahrnuje cca 30.000 výrazů bez výkladů či definic.

  
 
 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2000-2009
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 2000-09-25
Aktualizace: 2011-04-01