Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            WWW výzkumná centra oboru Informační věda
 
DBI EDBI : Ehemelaiges Deutsche Bibliotheksinstitut online [online].
      Berlin (Deutschland) : EDBI.
      URL: http://www.dbi-berlin.de/homepage.htm

 
D-lib Program D-lib Program : Research in Digital Libraries [online].
      Reston (Virginia, US) : Corporation for National Research Initiatives.
      URL: http://www.dlib.org/program.html

 
UKOLN UKOLN : The UK Office for Library and Information Networking [online].
      Bath (Great Britain) : University of Bath, UKOLN.
      URL: http://www.ukoln.ac.uk

    
 
 
 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998-2002
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 1998-07-13
Aktualizace: 2002-03-14