Svatobor

Cramars

Furlanští a italští obchodníci v Českých zemích

2

OBSAH

TIRÁŽ

Uspořádal, k vydání připravil, slovníčkem zeměpisných jmen doprovodil, obálku navrhl a graficky upravil Giorgio Cadorini.

Vydáno pro vnitřní potřebu Oddělení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze roku 2003.

Řada Svatobor, svazek 2.

Vytiskl Desktop Publishing FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1.

První vydání.

ISBN 80-7308-8

PRÁVA

Anthology and commentary c Giorgio Cadorini, 2003

Translation c Jana Špirudová, 2003

*Začátek strany

Poslední úprava: 11. října 2015

*Svatobor *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze