Svatobor

Cramars

Furlanští a italští obchodníci v Českých zemích

1

OBSAH

TIRÁŽ

Uspořádal, k vydání připravil, slovníčkem zeměpisných jmen a ediční poznámkou doprovodil, obálku navrhl a graficky upravil Giorgio Cadorini.

Vydáno pro vnitřní potřebu Odděěení italianistiky Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze roku 1999.

Řada Svatobor, svazek 1.

Vytiskl Desktop Publishing FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1.

První vydání.

ISBN 80-85899-59-0

PRÁVA

Anthology and commentary c Giorgio Cadorini, 1999

Translations c Kateřina Bohadlová, Iveta Nakládalová, Jiřina Němcová, Hana Vojtíšková, 1999

*Začátek strany

Poslední úprava: 11. října 2015

*Svatobor *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze