Emeritní profesor
PhDr. Jiří CEJPEK, CSc.

Ústav informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze

Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita v Brně
Emerit. Prof. Jiří Cejpek
© Copyright, Jiří Cejpek, 1998-2003
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha

Email:
jiri.cejpek@ff.cuni.cz

 
Ústav informačních studií a knihovnictví
MUNI Brno
 
 
 
20. 2. 2003 - 75. výročí narození

Životní a profesionální dráha

Tři sondy do padesátiletého vývoje studijního oboru
Informační věda a knihovnictví
(článek)

Výuka na ÚISK
Dějiny knihoven a knihovnictví