Furlan di Praghe

Une machine a nauli

Fate de machine

une machine, une familiâr = une station wagon, un furgon, un pulmin, un pulmin di nûf (personis), un camper

Aspiets tecnics

il consum, 14 chilometris cuntun litri, 7 litris par 100 chilometris

a benzine, diesel = a gasoli = a nafte, a gas, a metan, a idrogjen

une machine gnove, furnide di dut, cu la climatizazion, cul CD, cul magnetofon, cu la radio, cul telefon, cul hand free, cun Internet

une machine di lus, une limousine, cu lis lastris fumulis, cul bar, cul frigo, cul autist

une machine sigure, cui airbags, cul ABS, cu lis cjadenis, cu lis gomis di nêf, cu lis gomis cui clauts

Timp di nauli

par une zornade, par une setemane, par un mês
dai X ai Y A3: il lunari

Condizions di nauli

10 euros par zornade plui 10 centesims par chilometri
15 euros par zornade cun 200 chilometris sore nuie in dì
cauzion = depuesit

Diviersis

la patent
menâ la machine prenotâ, notâ, notâsi, prenotazion, confermâ, conferme

Spieli
enunciazions funzions
client: Bundì. F3: saludâ
impleât: Bundì. F3: saludâ
client: Mi covente un camper par lâ dôs setemanis in Grece. F5: comperâ/vendi un prodot
impleât: Par cuant? F6: posizion temporâl
client: Dai 16 ai 30 di Lui. F6: posizion temporâl
impleât: O'ndi vin doi modei: un plui gnûf di 60 euros par zornade,
e dopo un altri di 50 euros.
 
client: Àno la climatizazion?  
impleât: Chel plui gnûf sì.  
client: E trop venial par chilometri? F5: comperâ/vendi un prodot
impleât: 100 chilometris in dì a son tal presi, chei di plui a vegnin 15 centesims. F5: comperâ/vendi un prodot
client: Va ben, che mi noti par plasê: Cumin, Pauli Cumin. F5: comperâ/vendi un prodot
impleât: Fat. Areviodisi. F3: saludâ
client: Areviodisi. F3: saludâ

*Torne insomp dal sfuei

Ultime version: ai 9 di Avrîl dal 2002

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze