Digitální knihovnyTerminologie DK

Typy DO v DK

Architektura DK

Model OAIS

Digitální objekt

Složený digitální objekt

Digitální skladiště

Identifikační systém DK
"Handle System"

Trvalé identifikátory

Metadata

Typy DK

Otevřená digitální knihovna

Protokol OAI-PMH

Struktura NZDL

Architektura OAIS (Open Archival Information System)

Funkční model OAIS

Legenda k funkčnímu modelu OAIS:
SIP (Submission Information Package), Soubor podávaných informací (od producenta)
AIP (Archival Information Package), Soubor archivovaných informací (v digitální knihovně)
DIP (Dissemination Information Package), Soubor informací k rozsiřování (směrem k uzivateli)

Zdroj schématu (sekundárně převzatého z originálu OAIS, fig. 4.1): THOMAS, Susan Using the papers of contemporary British politicians as a testbed for the preservation of digital personal archives [online]. 2006 [cit. 2013-11-04].
Preprint článku.
Dostupný z: http://www.paradigm.ac.uk/projectdocs/papers/paradigm-preprint.html .

Informační model OAIS

Zdroj schématu (sekundárně převzatého z originálu OAIS, fig. 4.1): THOMAS, Susan Using the papers of contemporary British politicians as a testbed for the preservation of digital personal archives [online]. 2006 [cit. 2013-11-04].
Preprint článku.
Dostupný z: http://www.paradigm.ac.uk/projectdocs/papers/paradigm-preprint.html .

Prameny a výukové prezentace k modelu OAIS

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
Aktuální text RM OAIS, MAGENTA BOOK, CCSDS, NASA, červen 2012, verze: černobílý tisk; schválen a publikován také jako
ISO 14721:2012

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
Původní text standardu, BLUE BOOK, CCSDS, NASA, 2002, nyní archivován v archivu UNT, Texas, USA; schválen a publikován také jako
ISO 14721:2003, dnes historický dokument

Webové stránky CCSDS, NASA a jeho publikace)

Výklad Referenčního modelu OAIS (Brian F. Lavoie, 2nd ed. 2014, kvalitní úvod do modelu OAIS)

Výuková prezentace k OAIS (Don Sawyer, NASA, 2002, originální v angličtině)

Výklad standardu OAIS (Projekt Paradigm, last updt. 2008)


© Eva Bratková, 2008-2018
Vytvořeno:2008-10-31
Aktualizováno: 2018-03-26